Pro více informací volejte
775 320 420

Dotace

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR spustily dotační program na výměnu starého kotle na tuhá paliva. 
Touto dotací získáte až 127 500 Kč na výměnu původního kotle na tuhá paliva za nový ekologický tepelný zdroj. 

Cílem dotace je snížení znečištění ovzduší z lokálního vytápění domácností využívajících tuhá paliva.

Finanční prostředky se přidělují fyzickým osobám, které je mohou použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest i zpracování projektové dokumentace.

Jsou pro Vás připraveny více jak

3 miliardy

v třetí vlně kotlíkových dotacích


Tepelný zdroj včetně všech nákladů na jeho instalaci
Tepelné čerpadlo
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa
Kondenzační kotel na zemní plyn
Automatický kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa
Otopná soustava
Akumulační nádoba
Úprava spalinových cest
Projektová dokumentace

Podmínky pro získání dotace

  • výměna stávajících kotlů v rodinných domech na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5
  • podporovány budou nové zdroje tepla - tepelná čerpadla, kotle výhradně na biomasu, plynové kondenzační kotle a automatické kotle na biomasu ,,pelety“
  • nový zdroj tepla musí splňovat ekodesign (zařízení uvedená v Seznamu podporovaných výrobků a technologií, který vede Státní fond životního prostředí ČR)

K podání dotace budete potřebovat několik důležitých dokumentů

Všechny tyto dokumenty Vám zařídíme, vyplníme a žádost za Vás podáme.
Pro Vás to bude opravdu bez práce.

Seznam dokumentů

  • Žádost o poskytnutí dotace
  • Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Žádost z programu Nová zelená úsporám
  • Fotodokumentace stávajícího kotle a jeho technické specifikace
  • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva
  • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu realizace
  • Písemný souhlas druhého z manželů (v případě vlastnictví rodinného domu / bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů)
  • Písemný souhlas vlastníka pozemku (vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází)
Buy now